Velkommen til foredrag skibruk i et historisk perspektiv!

Arkeolog Espen Finstad forteller om utviklingen fra jakt, prøvelser og skilek til nasjonalsport.

Gratis inngang

Enkel bevertning

Velkommen!