Abonnenter tilknyttet Tarud høydebasseng må koke drikkevannet. Det er registrert 9 koliforme bakterier i drikkevannsprøven som ble analysert hos LabNett  - kravet er 0.

Kokepåbud i samråd med Mattilsynet:
Vann som skal drikkes og/eller benyttes til matlaging skal kokes.

Varsling:
Kokepåbudet blir også varslet om via kommunens system for befolkningsvarsling  på fasttelefon og mobiltelefon.

Det jobbes nå med å finne og utbedre årsaken og deretter desinfisere drikkevannet.

Kokepåbudet gjelder til ny varsling kommer.