Det er påvist koliforme bakterier ved Taarud høydebasseng og kokepåbud iverksettes inntil videre. Påbudet gjelder for vann som skal brukes som drikke eller i matlaging. I og med at de fleste slike bakterier er såkalte "snille" bakterier er det også bestilt utvidet prøve for å få avklart dette. Myndigheter og Mattilsynet er varslet.

Beboere som er berørt av påbudet er i dag varslet med SMS og/eller talemelding på fasttelefon.