Bruk av munnbind
Påbudet innebærer at det skal brukes munnbind i butikker, i fellesarealer på kjøpesentra, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, samt i lokaler for kultur- sports- og fritidsaktiviteter. Det betyr også at passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Plikten gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en avstand på to meter til besøkende. 

Unntak
Barn under 12 år er unntatt påbudet om munnbind. Det gjelder også personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Påbudet gjelder ikke ansatte på steder hvor det er igangsatt andre smitteverntiltak som bruk av visir eller skillevegger mellom ansatt og besøkende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.  

Forskriften kan du lese her.

Saksframlegg til kommunestyret sak 26/21