Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
illustrasjon_horing

Melding om vedtak - detaljeregulering Volden næringsområde

Klagefrist på vedtaket er satt til 12.03.2018

Kommunestyre vedtok i møte 01.02.2018 sak 07/18 detaljregulering for "Detaljreguleringsplan for Volden næringsområde".
Det varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-22
illustrasjon_horing

Detaljeregulering for Kjoslia 3

Høringsfrist 15. mars 2018

Planutvalget har i møte 19.01.2018, saknr. 06/18 vedtatt at forslag til «detaljreguleringsplan for Kjoslia 3» på Austlid skal legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10
illustrasjon_horing

Detaljereguleringsplan for Kjoslia 2

Høringsfrist 15. mars 2018

Planutvalget har i møte 19.01.2018, saknr. 05/18 vedtatt at forslag til «detaljreguleringsplan for Kjoslia 2» på Austlid skal legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.
illustrasjon_horing

Høring – detaljregulering OTG Skeikampen

Frist for eventuell uttalelse er 15. mars 2018.

Planutvalget i Gausdal vedtok i møte den 19.01.2018 sak 1/18 å sende detaljreguleringsplan OTG Skeikampen på høring og legge den ut til offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10. Frist for uttalelse er 15.mars 2018.
 

illustrasjon_horing

Detaljregulering gang- og sykkelveg Vaskerikrysset-Fjellandsbyen

Frist for eventuell uttalelse er 15. mars 2018.

Planen gjelder areal til gang- og sykkelveg langs østsida på en del av  fv. 337 Skeisvegen. Det er avsatt plass til busstopp like ved avkjøringa til Fjellandsbyen. Et kulturminne foreslås frigitt og omregulert til ei ny hyttetomt.