Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Pågående høringer

illustrasjon høring

Detaljregulering for Roaseter hytteområde

FRIST: 19 august 2022

Planutvalget har i møte 10. juni 2022, saknr. 21/22, vedtatt at forslag til «detaljreguleringsplan for Roaseter hytteområde» skal legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

illustrasjon høring

Detaljregulering Svarttjernlia nord

FRIST: 2 september 2022

Planutvalget har i møte 10. juni 2022, saknr. 23/22, vedtatt at forslag til «detaljreguleringsplan for Svarttjernlia nord» skal legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Illustrasjon_Horing[2]

Forslag til adresseforskrift for Gausdal kommune

Planutvalget i Gausdal kommune har i møte 18.03.2022, sak 16/22, vedtatt å legge foreliggende forslag til lokal forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning for Gausdal kommune ut til offentlig ettersyn.

Illustrasjon_Horing[1]

Vedtak om utbyggingsavtale

Kommunestyret har vedtatt utbyggingsavtale for Seterlykka (del av reguleringsplan for Fjerdum seter m.m.), jfr. k.sak 21/2022 den 31.03.2022.