Pårørendeskolen  er et undervisningtilbud til deg som er pårørende til en person med demenssykdom. Her kan du lese mer.