Solidaritetsdag - Gausdal ungdomsskole 

Palmarejo –prosjektet er navnet på vårt prosjekt. Det kom i stand etter at en gruppe studenter fra HiL dro til Den dominikanske republikk på studietur i februar 2008. Der fikk de inntrykk det var umulig å slette fra hukommelsen.

De besøkte en ”Batey”, Palmarejo, en times kjøretur fra hovedstaden Santo Domingo. I en batey bor haitianske innvandrere med sine familier. DR er et fattig land, men Haiti er enda fattigere. Dette fører tusenvis av haitiere over grensen for å prøve å skaffe seg arbeid. De fleste av dem kommer illegalt, fordi det er nesten umulig å skaffe de nødvendige 200 dollarene det koster å komme seg over grensen på lovlig vis.

Fordi de haitiske arbeiderne er i DR på ulovlig grunnlag, er heller ikke deres barn registrert i noe manntall der. De har ikke personnummer og heller ikke krav på noen form for ytelser fra staten, slik som skolegang eller helsevesen. Disse barna finnes ikke.

 

* Uten identitet får du ikke gå på skole og lære å lese                                                                       

* Uten identitet kan du ikke gå til legen når du er syk                                 

undervisning palmajero.jpg

* Uten identitet kan du ikke gå til politiet og anmelde

   en voldtekt eller kidnapping

* Uten identitet blir du ikke meldt savnet om du

   forsvinner

* Uten identitet er det ingen som tar seg av deg om

   mor og far blir borte

* Uten identitet kan du ikke søke på en vanlig jobb

* Uten identitet får heller ikke dine barn noen identitet

pynte sskolen palmajero_500x669.jpg

Studentene bestemte seg for å gjøre en innsats for å hjelpe til med å gi disse fattige og ”identitetsløse” barna mulighet til å lære å lese og skrive, og med det gi dem en ballast som de kan dra nytte av når de en dag skal møte det dominikanske samfunnet. Vi samler derfor inn penger til videre drift av skolen, undervisning, skolebøker og mat.

Så langt har studentene fra HiL drevet med innsamling av penger som skal gå til den lille skolen, som heter Anaisa. De har opprettet en bankkonto og dannet en styringsgruppe som skal koordinere arbeidet som blir gjort for Palmarejo, samt være kontaktpersoner mellom prosjektet og MUDHA.

MUDHA er en organisasjon av dominikansk-haitiske kvinner som prøver å gjøre en innsats for å forandre situasjonen for haitiere i den Dominikanske Republikk.

I Palmarejo driver MUDHA en liten 4-årig skole for barna i Bateyen. Målet er å lære disse barna grunnleggende ferdigheter og gi dem selvtillit og styrke til å kunne få et verdig liv.

I 2008 sto skolen i fare med å bli nedlagt. Etter en studietur for norske spansklærere samme år fødtes som sagt ideen til dette humanitære prosjektet. Gjennom en rekke innsamlingstiltak har vi både opprettholdt og videreutviklet skoletilbudet.

VI KAN HJELPE

Det er et kontinuerlig behov for penger for å holde liv i skolen i Palmarejo. Vi kan ikke ta mål av oss til å dekke alt. Men om vi kan bidra med såpass mye at den lille skolen overlever, har vi muligens gjort en forskjell.

Vi på GUS har bestemt oss for å være med og støtte prosjektet.

Gausdal ungdomsskole har tidligere vært med på Operasjon dagsverk. Etter at en av våre lærere var med på studieturen til Den dominikanske republikk i 2008, ønsket vi å støtte dette prosjektet i åra framover. Vi får kontinuerlig tilbakemelding på hva pengene blir brukt til og hvordan det går med skolen. Vi tror at å støtte ett prosjekt over tid kan være motiverende. Gausdal ungdomsskole er en av de største bidragsyterne i dette prosjektet, og uten vår innsats kunne ikke skolen ha drevet sånn som den gjør i dag. ALLE pengene vi samler inn går direkte til denne skolen og disse barna. Ikke noe av pengene blir brukt til administrasjon av prosjektet.

Prosjektet kan dere følge på nettsiden: www.palmarejoinfo.wordpress.com Her blir det lagt ut ny informasjon hver måned. Vil dere vite mer, så ta gjerne kontakt med skolen. Denne vinterferien reiser en del av styret til skolen for å se hvordan det går med skolen og prosjektet.