Trenger du hjelp med søknadsskjemaer, hjelp til å ta utskrifter e.l. - da kan du nå få utført dette ved Servicetorget. Vi har nå satt opp en ny pc for publikum til dette formålet. Våre ansatte er tilgjengelig for å bistå dere hverdager kl. 09.00 - 15.00.