Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Tjenester – Pedagogisk-psykologisk tjeneste ikon

Nyheter og kunngjøringer – Pedagogisk-psykologisk tjeneste ikon

Logoped (audiopedagog)

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere. Logopeden utreder og jobber med mennesker som har ulike former for kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker, taleflytvansker (stamming eller løpsk tale) og svelgevansker.

2020-10-16
Illustrasjon: Pixabay

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT/PP-tjenesten) er hjemlet i Barnehagelovens §33 og Opplæringslova § 5-6 og er en lovpålagt tjeneste. PPT skal bistå/hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet og opplæringen bedre for barn og elever med særlige behov. PPT undersøker om barn og unge kan ha behov for ekstra støtte og tilrettelagte tiltak i barnehage og skole, og vurderer behovet for spesialundervisning. 


2022-02-07