Søke permisjon

Du som elev kan få permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker. Dine foresatte søker om permisjon på foresatt-appen for Visma Flyt skole.  

Skolen vil vurdere om det er forsvarlig å gi permisjon. Det er ikke tillatt å gi permisjon ut over to uker om gangen.

Hører du til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har du rett til permisjon på trossamfunnets helligdager. Foreldrene dine må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden, slik at du kan følge med i den vanlige undervisningen når du er tilbake.
 

Saksbehandling

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at du får svar. 

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål vedrørende permisjon, kan du ta kontakt med rektor ved din skole.