Ansvar og formål

Grunnprinsipper

Det er flere grunnleggende prinsipper som forteller hvordan vi skal håndtere dine personopplysninger.  

Prinsippene er at vi skal:
- behandle personopplysninger lovlig og rettferdig, korrekt og med åpenhet.
- behandle personopplysninger konfidensielt, vernet mot utilsiktet endring og tilgjengelige ved behov.
- personopplysninger skal være samlet inn til bestemte formål og ikke senere bli brukt på en måte som er i strid med dette.
- personopplysninger skal kun bli benyttet til det konkrete formålet og ikke lagret lenger det som er nødvendig eller pålagt.
- opplysningene skal være oppdaterte og korrekte.
 

Formål:
Formålet med bruk av personopplysninger er å tilby deg offentlige tjenester og å utføre lovpålagte oppgaver. 

For at vi skal kunne behandle opplysninger om deg må vi ha et rettslig grunnlag. Det kan være at du har gitt oss samtykke (har sagt ja til) til å håndtere personopplysningene dine eller vi skal oppfylle en avtale med deg. Det kan også være nødvendig for at vi skal oppfylle en rettslig forpliktelse eller utøve offentlig myndighet.

Dersom behandlingen er basert på samtykke, har du rett til å trekke det tilbake når som helst. I visse tilfeller kan du protestere mot behandlingen, men ofte er det et lovfestet eller avtalefestet krav om at dine personopplysninger må gis når vi ber deg om dine opplysninger.  

Innsyn og korrigering av dine opplysninger

Som hovedregel kan du be om å få se alle opplysningene Gausdal kommune behandler om deg og/eller få en kopi av opplysningene. For å få innsyn i dine opplysninger må du ta kontakt med den tjenesten som utfører behandlingen, dvs. den tjenesten som har behov for dine opplysninger. 

Dersom opplysningene ikke er korrekte, fullstendige eller av betydning for saken, kan du be om at de rettes opp eller slettes. Nærmere informasjon om dette finner du i Personopplysningsloven
og i veileder til personvernforordningen.

Gausdal kommune har plikt til å føre oversikt over behandlinger av personopplysninger som utføres under vårt ansvar. Vi jobber med å utarbeide dette.

Elektroniske skjema og digitale tjenester

Når du fyller ut digitale skjema eller benytter tjenester du må logge inn på vil dine personopplysninger (for eksempel, navn eller telefonummer) bli registrert av Gausdal kommune. Informasjonen som blir sendt inn vil bli behandlet som fortrolig om du ikke har gitt samtykke til noe annet.

Opplysningene vil være tilgjengelig for den enheten i Gausdal kommune som behandler saken, og benyttes til sakens opprinnelige formål. Avsluttede saker vil være tilgjengelig i kommunens sentrale arkiv.

E-post til Gausdal kommune

Vi lagrer opplysninger om deg når du sender oss e-post direkte. E-posthenvendelsen mottas av vårt postmottak som bestemmer om den skal journalføres eller ikke. Dersom den skal journalføres, overføres den til vårt arkivsystem. Dersom den ikke skal journalføres sendes den videre til vår veiledningstjeneste slik at de kan ta kontakt med deg.

Vi gjør deg oppmerksom på følgende:

Henvendelser du sender direkte via e-post, sendes ikke kryptert. Hvis du har behov for å sende oss informasjon som er taushetsbelagt, sensitiv eller fortrolig på annen måte, benytt e-Dialog. 

Ved å benytte tjenesten eDialog, kan du sende oss dokumenter via en sikker kanal. 

Eksempel: Vi sender brev til deg digitalt og ber om svar. Du leser dette i Altinn, Digipost eller e-Boks. I brevet finner du lenken til e-Dialog skjemaet. Du logger inn og sender svaret til oss. Via e-Dialog får vi svaret ditt rett inn i sak/arkiv systemet. På denne måten håndteres altså både utgående post til personen og inngående til oss digitalt, kryptert og trygt! 

edialog finner du under "selvbetjeningsløsninger" her:

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som www.gausdal.kommune.no. Gausdal kommune bruker ikke cookies til å generere statistikk (ut over webstatistikk-formål, se neste punkt). Vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Innsamling av webstatistikk

Vi ønsker at du som besøker nettsidene våre skal finne det du er ute etter raskest mulig. For å lage og vedlikeholde et brukerrettet nettsted er vi avhengige av å kunne analysere mønster for hvordan sidene våre blir brukt. Vi samler derfor inn av-identifiserte opplysninger om besøkende på www.gausdal.kommune.no
 
Med av-identifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Hensikten er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle
informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempel på hva statistikken gir svar på er; søk, hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer og hvilke nettlesere som blir brukt osv. Opplysningene blir behandlet i aggregert form, det vil si at alle data blir slått sammen til en gruppe og blir ikke behandlet individuelt. I tillegg blir opplysningene anonymisert. Informasjon
kan ikke spores tilbake til den enkelte bruker.

Sikkert nettsted

Gausdal kommune benytter HTTPS for å sikre våre nettløsninger mot hacking. HTTPS gjør at kommunikasjonen skjer sikkert mellom nettleseren i din datamaskin/mobile enhet og serveren som driver nettstedet.

Personvernombud

Etter ny personvernlov fra 2018 må alle offentlige virksomheter ha et personvernombud. Kommunene Gausdal, Øyer, Ringebu og Lillehammer har ett felles personvernombud. Oppgaven til personvernombudet er å jobbe for å unngå brudd i personvernet både overfor ansatte og innbyggere. Virksomheten skal rette eller slette opplysninger om deg når de er feilaktige, mangelfulle eller unødvendige.

​Kontaktinformasjon:
Personvernombudet
Christoph Køsling
​Telefon: 948 20 460

Lillehammer kommune
Postboks 986
​2626 Lillehammer 

På datatilsynets nettsider kan du lese mer om ny personvernlov og personvernombud.