Ansvar

Behandlingsansvarlig: Gausdal kommune
Databehandler: Gausdal kommune og systemleverandører

Gausdal kommune er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres via nettstedet www.gausdal.kommune.no, og tilhørende digitale publikumstjenester.

Databehandleravtaler mellom Gausdal kommune og leverandørene regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Avtalene skal ivareta personopplysningsloven og sikre at praksis for behandling av personopplysninger er i tråd med Datatilsynets anbefalinger.

Elektroniske skjema og digitale tjenester

Når du fyller ut digitale skjema eller benytter deg av innloggede tjenester vil dine personopplysninger (for eksempel, navn eller telefonummer) bli registrert av Gausdal kommune. Informasjonen som blir sendt inn vil bli behandlet som fortrolig, så sant du ikke har gitt samtykke til noe annet.

Opplysningene vil være tilgjengelig for saksbehandlende enhet i Gausdal kommune, og benyttes til sakens opprinnelige formål. Avsluttede saker vil være tilgjengelig i kommunens sentrale arkiv.

E-post til Gausdal kommune

Vi lagrer opplysninger om deg når du sender oss e-post direkte. E-posthenvendelsen mottas av vårt postmottak som tar stilling til om den skal journalføres eller ikke. Dersom den skal det, overføres den til vårt arkivsystem. Dersom den ikke skal journalføres, sendes den videre til vår veiledningstjeneste slik at de kan ta kontakt med deg.

Vi gjør deg oppmerksom på følgende:

Henvendelser du sender direkte via e-post, sendes ikke kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som www.gausdal.kommune.no. Gausdal kommune bruker ikke cookies til å generere statistikk (ut over webstatistikk-formål, se over). Vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Innsamling av webstatistikk

Vi ønsker at du som besøkende på nettsidene våre skal finne det du er ute etter raskest mulig. For å lage og vedlikeholde et brukerrettet nettsted er vi avhengige av å kunne analysere brukermønsterettil de som bruker sidene våre. Vi samler derfor inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på www.balsfjord.kommune.no
.
Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkeltebruker. Hensikten er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle
informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempel på hva statistikken gir svar på er; søk, hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer og hvilke nettlesere som blir brukt osv. Opplysningene blir behandlet i aggregert form, det vil si at alle data blir slått sammen til en gruppe og blir ikke behandlet individuelt. I tillegg blir opplysningene anonymisert. Informasjon
en kan ikke spores tilbake til den enkelte bruker.

Innsamlede opplysninger om deg

Du kan på anmodning få se alle opplysningene Gausdal kommune har registrert om deg. Dersom opplysningene ikke er korrekte eller relevante, kan du be om at de slettes

Sikkert nettsted

Gausdal kommune benytter HTTPS for å sikre våre nettløsninger mot hacking. HTTPS gjør at kommunikasjonen skjer sikkert mellom nettleseren i din datamaskin/mobile enhet og serveren som driver nettstede

Personvernombud

Etter ny personvernlov fra 2018 må alle offentlige virksomheter ha et personvernombud. Kommunene Gausdal, Øyer, Ringebu og Lillehammer har ett felles personvernombud. Oppgaven til personvernombudet er å jobbe for å unngå krenkelse av personvernet både overfor ansatte og innbyggere. Virksomheten skal rette eller slette opplysninger om deg når de er feilaktige, mangelfulle eller unødvendige.

​Kontaktinformasjon:
Personvernombudet
Christoph Køsling
​Telefon: 948 20 460

Lillehammer kommune
Postboks 986
​2626 Lillehammer 

På datatilsynets nettsider kan du lese mer om ny personvernlov og personvernombud.