Dette er et såkalt parallelloppdrag, der fire leverandører er utvalgt til å lage hver sine ideskisser til framtidas Segalstad Bru. De fire leverandørene er:

     MAD AS i samarbeid med asplan viak as
     Eriksen Skajaa Arkitekter AS i samarbeid med Feste Grenland Landskapsarkitekter
     Topic AS i samarbeid med Lala Tøyen AS
     Rambøll AS

10. mai var det oppstartmøte, og 9 arkitekter og landskapsarkitekter fra disse firmaene tråla Segalstad Bru for å gjøre seg kjent og finne de gode løsningene. Forslagene skal leveres seinest 14. juni, og 18. juni blir ideene presentert på et åpent møte. Så da håper vi på stort frammøte fra et forventningsfullt publikum!

På kommunens nettside under overskrifta Kommuneplan kan du også lese hva som kom fram på innbyggerdialogen som kommunen arrangerte i april.