Foredragsholder var Terje Melaas, han er lektor i pedagogikk ved Høgskolen i Telemark. Han arbeider spesielt med lek knyttet til forsknings-og utviklingsarbeid og har skrevet flere lærebøker om tema. De ansatte møtte en engasjert foredragsholder som snakket om hvordan barnehagene og de ansatte kan legge til rette for gode lekemiljøer. Gode lekemiljøer vil fremme vennskap og felleskap blandt barna og øke barnas trivsel i barnehagen. Gode lekemiljøer  vil  også økte læringsmulighetene til barna  og forebygge mobbing.