Hensikten med planen er å ha en politisk vedtatt og oppdatert langsiktig plan for utvikling av idrettsanlegg i kommunen.

Dokumenter:

Varsel om oppstart av planarbeid - høringsbrev

Planprogram - høringsforslag

 

Høring og offentlig ettersyn

Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn fram til 6.5.2020.

 

Spørsmål  kan stilles til Nisveta Tiro tlf. 48185438 eller epost: nisveta.tiro@gausdal.kommune.no.

Uttalelser sendes innen 6.mai  til: Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal, eller e-post: postmottak@gausdal.kommune.no