Planprogram for detaljregulering OTG Skeikampen har vært på høring og offentlig ettersyn.  Planprogrammet ligger under Relatert innhold.

Olav Thon Gruppen og Multiconsult AS inviterer til åpne møter om reguleringsplan for Skei Sentrum onsdag 11.10.2017. Medvirkningsmøte med fokus på barn og unges interesser: kl.1600 og informasjonsmøte om hele planforslaget:kl.1830.