Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Formannskapet 20
10
17
21
19
09
18
22
20
10
17
08
Kommunestyret 28
25
25
29
27
17
26
30
28
04
25
16
Planutvalget 08
12
16
04
17
12
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 02
20
08
21
09
07
Tjenesteutvalget 11
22
16
12
Ungdomsrådet 17
21
09
06
01