• Møter i tjenesteutvalget, planutvalget, formannskapet mv. og rådene gjennomføres som fysiske møter i kommunestyresalen, med god avstand mellom deltakerne, og andre smitteverntiltak.
    Møtene er fysisk stengt for publikum, men åpent i den forstand at en kan følge møtene direkte over internett via våre nettside.
  • Kommunestyremøtet i mai går i Teams, mens det blir vurdert å ha det som et fysisk møte i juni.