En delegasjon på 16 personer med kommunalsjef for oppvekst, leder for PPT, fagleder helse, rådgiver barnehage, helsesøster, fysioterapeut og styrere/ enhetsleder for barnehagene i kommunen har vært på studiebesøk i to dager. Mandag fikk de en innføring i Gausdal kommune sin satsing på motorikk i barnehagene. I dag har de vært i Kornhaug barnehage og sett barna i aktivitet inne og i Forset barnehage hvor de har sett aktivitet ute.

Bilder fra barnehagen:

I bevegelse.jpg Kontroll på kroppen.jpg Vi krabber.jpg