- Initiativet er et ledd i markeringen av Frivillighetens år 2022. Tanken er å bli bedre kjent med frivillige lag og foreninger som finnes i bygda, høre mer om aktivitetene deres og gjennom det bidra til at frivilligheten i Gausdal får en tydeligere stemme og økt synlighet.

Lag, foreninger eller organisasjoner som har lyst til å presentere seg for kommunestyret oppfordres til å ta kontakt.