Kommuneoverlegen har iverksatt tiltak for å finne fram til personer som kan ha vært utsatt for smitte, slik at disse kan få oppfølging og nødvendig informasjon.

Viktig påminnelse

Vi vil minne om at en skal ringe til fastlege hvis en tror en kan være smittet av koronavirus. Utenfor fastlegens åpningstid skal en ringe legevakt.

Det er veldig viktig å ikke møte opp direkte verken på legevakten eller hos fastlegen. Dette for å forhindre at lege og annet helsepersonell blir smittet.

Personer som er i karantene holde seg hjemme hele døgnet.

Anders Brabrand
Kommunelege