Prioriteringsrekken for innbyggerne

Gruppe 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper (ferdig vaksinert)

Gruppe 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper (pågår nå)

Gruppe 3. Alder 75-84 år (pågår nå)

Gruppe 4. Alder 65-74 år, og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under)

Gruppe 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)

Gruppe 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander

Gruppe 7. Alder 18-44 med underliggende sykdommer/tilstander

Gruppe 8. Alder 55-64 år

Gruppe 9. Alder 45-54 år

Gruppe 10: Resten av befolkningen

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

Personer med følgende sykdommer/tilstander hører inn under gruppe 4:

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS, Downs syndrom)*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*

Personer med følgende sykdommer/tilstander hører inn under gruppe 5, 6 og 7:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kronisk hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

 

Du kan lese mer om vaksinasjon  og risikogrupper på HelseNorge sin nettside.