Tildelingen var på Alzheimerdagen på Reinsvoll 21.09.16, et årlige arrangement som Nasjonalforeningen for Folkehelsen har i hele landet.Elisabeth Skarderud som er daglig leder for Hedmark og Oppland overrakte prisen.

Karen har vært tilknyttet Forset omsorgssenter både som arbeidstaker og som frivillig. Hun har i mange år stått i spissen for å bedre hverdagen til personer med demens. Hun har vært pådriver og faktisk deltatt i ombygging av et rom på Forset omsorgssenter til ”Erindringsrom”. Rommet er døpt   “Karenstuggua” og det brukes nå som dagsenter til personer med demens 4 dager /uke.

Follebu omsorgssenter har også fått sitt erindringsrom takket være Karen sitt pågangsmot og evne til å se løsninger. Dette brukes også jevnlig. Karen har tatt ansvaret for at det kommer frivillig hver 14.dag. De frivillige koker kaffe og steker vafler. Det er et tilbud til pasienter fra avdelingene, beboere fra bofellesskap og leiligheter til samling på “Karenstuggua” og erindringsrommet på Follebu omsorgssenter.

Karen var også medlem i arbeidsgruppen som utarbeidet handlingsplan for demensomsorgen i Gausdal. Denne planen ble vedtatt av Gausdal kommunestyre september 2007.

Karen har vært en av to frivillige som har deltatt i et prosjekt på Forset omsorgssenter fra høsten 2010-våren 2011; et fysisk aktivitetsprosjekt som pasienter, ansatte og frivillige har gjennomført i denne perioden. Karen har da brukt 2 timer to dager i uken i perioden til dette. Aktivitetsprosjektet var en suksess og rapporten om prosjektet (som er Helene Dypdal sitt verk) ble fremført på Nettverkskonferanse på Gjøvik 17.mars 2011 sammen med Karen.

Karen Kleiven startet Demensforeningen i Gausdal i november 2001. Demensforeningen har sitt utspring fra Helselaget i Østre Gausdal. Helselaget hørte til Nasjonalforeningen for folkehelse. Demensforeningen i Gausdal startet opp med 5 medlemmer i 2001 og pr. d.d. er det 30. Karen har hatt ulike verv i demensforeningen helt til hun gikk av på årsmøte 16.02.15; etter lang og tro tjeneste.  Karen fylte 80 år i januar 2015.

Karen har arbeidet 30 år på Forsettunet, nå Forset omsorgssenter. Hun har alltid vært opptatt av den enkeltes ve og vel, og å kunne gi pasienten den beste pleie og omsorg i henhold til dens behov. Karen har ivret og har vært en viktig pådriver for demensarbeidet i kommunen.
Som pensjonist er Karen fortsatt aktiv og har et strekt engasjement for de dementes sak.

Karen Kleiven er fortsatt med på GÅ-gruppe aktivitet for personer med demens. Til tross for Karens høye alder er hun en dag i uka på Forset omsorgssenter og går tur med de som bor her. Til glede for beboere og ansatte.

Bildet viser Karen Kleiven sammen med leder for Nasjonalforening i Hedmark og Oppland, Elisabeth Skarderud.