kulturskole
A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart - invertert rss.png

Prosjekter og konserter

Konserter og prosjekter inngår som en del av kulturskolens undervisningstilbud. Kulturskolen holder konserter regelmessig og tar gjerne del i arrangementer i lokalmiljøet. Se under mappen aktivitetsplaner for oversikt pr semester. 

Del |