Tilbake til Styrer, råd og utvalg

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse

NavnFunksjonRepresenterer
Arve Bergum Leder
Sverre Karper Nestleder
Anne Dina Bjerke Medlem
Anne Grethe Svendsen Medlem
Einar Granum Medlem
Marit Randi Solberg Medlem
Paul Kristian Lillelien Medlem Politikerrepresentant
Anne S. Toftemo Kvisberg Varamedlem
Jon Arild Sagheim Varamedlem Politikerrepresentant
Laila Engjom Varamedlem