Helsetjenesten er generelt godt forberedt på å håndtere ulike hendelser,og samarbeider nært med politimyndighetene i den situasjonen vi har nå.

Samtidig kan den situasjonen vi nå har virke skremmende på mange, og her finner du noen råd til de som tidligere har opplevd traumatiske hendelser og om hvordan snakke med barn om sterke medieinntrykk.

Helsedirektortatets hjemmeside finner du her