Elevrådet 2023/2024

Leder:         Håkon                                      
Nestledere:         Agust

Foreldrekontakter 2023/2024

Trinn FAU Vara
1.trinn

Anita Veisten
Inger Kari Berget

Elin Solberg
Stig Garstad

2.trinn

Jo Erik Høglien
Espen Rye Hagestande
 

Finn Tore Fyksen
Even Nordlien

3.trinn

Hege Kval
Iselin Luciene Hervig

Lene Anette Brustuen
Randi Opphus

4.trinn

Kristian Lambrects Pedersen  
Lars Helge Finholdt 

Lasse Bø 
Isabell Therese Rønningen 

5trinn

Alexander Holte Davidsen 
Hilde Rundtom

Kari Soldal Austreng

6.trinn

Anders Hole Fyksen
Blanka Gondova

Tove Galde

7.trinn

Gert Steine
Runa Sveen Fjeldet

Lars Erik Halvorsen

 

FAU 2023/2024

 
Leder: Anders Sønstevold
Nestleder: Lars Helge Finholt
Kasserer: Anders Sønstevold
Sekretær: Runa Sveen Fjeldet

FAU sine vedtekter, her

SU/SMU 2023/2024

 
Leder: Anders Sønstevold
Nestleder: Lars Helge Finholt
Sekretær: Hilde F.Slåen
Elevrådet: formann: Håkon
nestforman: Agust
Øvrige personale: Sidsel Egner 
Idun Tarud