Det ble avgitt 117 godkjente forhåndsstemmer:

Nynorsk: 15
Bokmål: 102
 

På valgtinget ble det totalt avgitt 256 stemmer.

Nynorsk: 63
Bokmål: 193

Totalt avgitt 373 stemmer:
Nynorsk: 78
Bokmål: 295

Valgdeltakelsen var på 18,04% . Valgstemmene fordeler seg prosentvis med 20,91% for nynorsk og 79,09% for bokmål.