Hvem kan stemme?

Alle som har adresse i Fjerdum eller Engjom krets som fyller 18.år innen 31.12.2016 og som står i mantallet kan avgi stemme. Stemmerett har også foreldre/foresatte til barn på barnetrinnet ved skolen, og foreldre/foresatte som har barn som er innskrevet der for å ta til på første trinn, utan hensyn til bosted eller statsborgarskap.

Hvordan finne ut om du står i manntallet?

Manntallet legges ut for offentlig ettersyn på servicetorget Gausdal kommune i perioden 01.okt. - 07.nov. Manntallet er en oversikt over alle som bor i kretsene pr. 01.september 2016. Står du ikke i manntallet, men mener at du har krav om å stå der kan det søkes om dette senest tre uker etter første kunngjøring.

Er det mulig å forhåndsstemme?

Du kan forhåndsstemme på servicetorget i perioden 10.okt. - 04.nov. Dette kan skje i kommunens åpningstid kl. 09.00 - 15.00 mandag - fredag. Husk legitimasjon!

Hvordan stemmes det?

Stemmeseddelen har tre alternartiver "NYNORSK" - "BOKMÅL" - "BLANK" - det settes X ved ønsket alternativ.

Når og hvor avholdes folkeavstemningen?

Stemmegivningen skje på Østre Gausdal bygdahus, mandag 7.november kl. 16.00 - 20.00. Husk legitimasjon!