Vi har fra 01.12.22 ledig en fast 100 % stilling som rådgiver i PP-tjenesten. 
 
PP-tjenesten i Gausdal består av 3 hele stillinger, og er samorganisert med legetjenesten, psykisk helse- og familieteam, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, interkommunal barneverntjeneste og frisklivsentral i enheten Familie og helse.  Gausdal kommune har et sterkt fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid. Som en del av denne satsningen arbeider tjenestene for barn, unge og familier styrkebasert. 
 
Arbeidsoppgaver:
Rådgiverstillingen innebærer:
Individrettet arbeid, utredning og sakkyndighetsarbeid i barnehage, grunnskole og voksenopplæring. 
Veiledning på individnivå, klassenivå og av skoleledelse. 
Tilrettelegging for godt tverrfaglig samarbeid med barnehagene, skolene og de andre hjelpetjenestene i kommunen samt 2.linjetjenester.
Systemrettet arbeid. 
 
Kvalifikasjoner: 
Utdanning på master-/hovedfagsnivå i psykologi, pedagogikk eller spesialpedagogikk. 
Andre utdanninger kan være aktuelle i kombinasjon med relevant erfaring. 
Relevant erfaring fra PPT eller BUP.
Utredningskompetanse (evnetester som Wechsler-batteriet, språktester, matematikkutredning, lese- og skriveutredning). 
Veiledningskompetanse og erfaring.
Gode norskkunnskaper, samt god muntlig og skriftlig framstillingsevne.
Svært gode kommunikasjonsferdigheter.
Ettersom det forventes tilstedeværelse på ulike tjenestesteder i kommunen, bør du har førerkort klasse B og disponere egen bil.
Tilstrekkelig digital kompetanse til å bruke kommunens datasystemer på en effektiv måte. 
 
Personlige egenskaper: 
Du er en tydelig og trygg fagperson som bygger positive relasjoner til barn/unge, foresatte og kollegaer, og oppleves som åpen og inkluderende. 
Du er utviklingsorientert og initiativrik, og evner å få med deg andre i realiseringen av ulike tiltak. 
Du tar selvstendig ansvar for fremdrift og resultater, men jobber også godt i team. 
Du er robust og takler et høyt arbeidspress.
Du har et styrkebasert fokus.
Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.
 
Vi kan tilby: 
Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø med engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere og kollegaer. 
Fleksibel arbeidstid.
Lønn etter avtale. Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer.  
 
Godkjent politiattest må fremlegges ved tilsetting. 

Søknad:

Nærmere opplysninger gis av leder for PP-tjenesten, Live Tykket på epost til live.tykket2@gausdal.kommune.no eller på mobil 46895020.

Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema. For søknadsskjema klikk her.

Søknadsfrist: 3.august 2022