Den politiske prosessen og behandlingen er som følger:

Budsjettkonferanse for kommunestyret  7. november
Arbeid i partigruppene.
Administrasjonen er tilgjengelig for deltakelse i gruppemøter m.v.
Hele perioden.
Formannskapets budsjettbehandling og innstilling  19. november
Budsjettet er ute til offentlig ettersyn – minst 2 uker Fra 20. november
Arbeidsmiljøutvalget 3. desember
Kommunestyrets behandling 12. desember


Handlingsprogram 2014 - 2017 Rådmannens forslag