Den politiske prosessen og behandlingen er som følger:

Rådmannen legger frem sitt forslag 11.november
Politisk prosess:  
Budsjettkonferanse for kommunestyret 11. november
Arbeid i partigruppene.
Administrasjonen er tilgjengelig for deltakelse i gruppemøter m.v.
Hele perioden.
Formannskapets budsjettbehandling og innstilling  21. november
Budsjettet er ute til offentlig ettersyn – minst 2 uker Fra 22. november
Arbeidsmiljøutvalget 2. desember
Kommunestyrets behandling 11. desember


Handlingsprogram 2015 - 2018 Rådmannens forslag