I testamentet er det fastlagt statuetter om at det skal opprettes en stiftelse som skal ledes av et styre på tre medlemmer.  Stiftelsens styre skal bestå av ordfører i Gausdal og to personer hvorav èn har helsefaglig bakgrunn.

Styret består av Gunn Iren Dahle,leder, ordfører Anette Musdalslien og Kjellfrid Bjørgen Flækken. Ved styremedlemmenes framtidig fratreden, utpekes nytt styremdlem av ordfører i Gausdal kommune,

Stiftelsens formål er å yte studiestøtte/stipend til gausdøler som tar utdanning eller etterutdanning til helsepersonell.  Innenfor stiftelsens formål beslutter styret selv og på fritt grunnlag hvorledes utdelinger skal besluttes og gjennomføres.

Stiftelsen deler ut midler hvert år og med utbetalinger på inntil kr. 100.000.

Søknaden skrives på eget søknadsskjema og sendes: Ragnhild og Kristian Nilsens legat, Flatavegen 12, 2653 Vestre Gausdal eller bruk epost: gunn.iren.dahle@gausdal.kommune.no

Vedtekter for stiftelsen.

Søknadsskjema