Stiftelsens formål er å yte studiestøtte/stipend til gausdøler som tar utdanning eller etterutdanning til helsepersonell.  Innenfor stiftelsens formål beslutter styret selv og på fritt grunnlag hvorledes utdelinger skal besluttes og gjennomføres.

Stiftelsen deler ut midler hvert år og med utbetalinger på inntil kr. 100.000. Søknadsfrist for årets tildeling er 18.september 2022.

Søknaden skrives på eget søknadsskjema og sendes: Ragnhild og Kristian Nilsens legat, Flatavegen 12, 2653 Vestre Gausdal eller bruk epost: gunn.iren.dahle@gausdal.kommune.no

Vedtekter for stiftelsen.

Søknadsskjema