Konklusjonen fra arbeidsgruppa er at de tilrår at det i reguleringsområdet (Thon sin eiendom ved Velkomstsenteret) gis muligheter for bygging av fritidsleiligheter etter prinsippet om "fritidsleiligheter tilrettelagt for utleie", og med 100 varme senger. Gruppa er også enige om viktige prinsipper for rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale.

Arbeidsgruppa har bestått av representanter for formannskapet, planutvalget, næringslivet på Skeikampen, Visit Lillehammer og Olav Thon Gruppen.

Rapporten går nå til politisk behandling i planutvalg og formannskap. Olav Thon Gruppen forutsettes å legge fram forslag til reguleringsplan som grunnlag for gjennomføring av videre utbygging.

Rapporten kan leses her.