Bakgrunn for dette er stort arbeidspress. Vi beklager de ulemper det medfører.