Møtet er beregnet på idrettslag, idrettsråd, idrettsledere, trenere, foreldre, politikere, kommunale saksbehandlere og andre interesserte.

Program:

1.Presentasjon av- og informasjon fra

Oppland Idrettskrets

* Kretsens hovedoppgaver i dagens Idretts-Norge
* Spesielle fokusområder

Olympiatoppen Innlandet

* Olympiatoppen Innlandets arbeidsområder og målsettinger
* "Olympiatoppen ut i regionene"

Oppland Fylkeskommune

* Tilskuddsordninger

2. Hall- /baneleie

* Innledninger:
Jørn Skjærvik/Tore Stubrud fra Oppland Idrettskrets
 

Det blir enkel servering.

Påmelding på epost/telefon til: Oppland Idrettskrets v/Asbjørn Espeseth innen torsdag 21.10. kl. 10.00 tlf.: 61 27 94 44/951 57 084 eller epost: asbjorn.espeseth@idrettsforbundet.no