I august 2016 starter kampanjen rettet mot organisasjoner, lag og foreninger med mål om å få flest mulig til å registrere sin organisasjon på frivillig.no. Dette vil gi både kommunen og innbyggerne oversikt over frivillige organisasjoner lokalt og mangfoldet i frivillige oppdrag folk kan bidra til i lokalmiljøet. Frivillig.no er gratis å bruke både for folk og organisasjoner.

Hvem kan registrere seg?
Frivillig.no er en nettside for alle frivillige organisasjoner, for å legge ut oppdrag man trenger frivillige til. De frivillige kan sortere på sted og interesser, og finne noe de har lyst til å bli med på. Registreringen er gratis.

 

Frivillig.no
 
Her er en liten film om Frivillig.no fortalt av de ansatte og nye frivillige hos Oslo Sanitetsforening

Har du spørsmål?

Kontakt Gausdal frivilligsentral ved leder Edel Klaape-Aasdal

E-post: edel.klaape-aasdal@gausdal.kommune.no
Tlf: 922 27 970