Slik foregår vaksineringen i Gausdal

Vaksineringen ved sykehjem og omsorgsboliger er i gang. Beboere der blir kontaktet direkte. Vi vil også ta direkte kontakt med alle over 75 år, enten via hjemmetjenesten eller via telefon. Samtidig ønsker vi at personer mellom 18 og 64 år i høyrisikogruppen og personer i aldersgruppen 65–74 år registrerer seg for vaksinering.

Følgende helsetilstander er definert som høy risiko, uansett alder:

  • organtransplantasjon
  • immunsvikt
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Hvordan kan du registrere deg?

Innbyggere som har Antonia Karper som fastlege tar kontakt på telefon: 61055090

Alle som har fastlege ved Gausdal legesenter, eller fastlege utenfor kommunen, registrerer seg via Gausdal legesenter. Dette kan gjøres elektronisk her
Du finner en  enkel brukermanual her.   Du kan også ringe Gausdal legesenter tlf. 61 25 66 00

Du vil bli kontaktet når du får time til vaksinering. Når du skal vaksineres må du fylle ut et egenerklæringsskjema. Har du mulighet til å ta utskrift? Da er det fint om skjemaet er klart i forkant. Hvis ikke gjøres det samtidig med vaksinasjonen.

 

Når vil vaksineringen skje?

Nasjonale helsemyndigheter har bestemt hvem som skal få vaksine først. Beboere i sykehjem og omsorgsboliger prioriteres aller først, så personer over 85 år. Deretter følger andre eldre over 64 år og personer i alderen 18 til 64 år med bestemte underliggende sykdommer og tilstander.

Akkurat når du får tilbud om vaksine kommer an på alderen og helsetilstanden din. Vi vet ikke nøyaktig når alle i kommunen får tilbud om vaksine. Er du ung og frisk må du nok forberede deg på å vente litt til på vaksinering.

Pris

Vaksinen er gratis.