Skader i og langs vassdrag samt skred må innrapporteres til NVE. Eget registreringsskjema skal brukes - sjå nedenfor eller hent det på kommunens servicetorg.

Skjemaet sendes til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller epost: postmottak@gausdal.kommune.no Kommunen samler opp og videresender til NVE. Kommunen avtaler tdspunkt for befaring med NVE.

Skjemaet finner du her (DOC) (PDF)