Som følge av ekstraordinært utbytte fra Lillehammer og Gausdal Energiverk Holding as samt en god skatteinngang på slutten av året, ble det et mindreforbruk i forhold til budsjett på 17,1 mill. kr.

Avlagt årsregnskap finner du her.

Det vil bli publisert en digital versjon av årsregnskapet senere,.