Årsmeldingen for 2014 kommer senere, med flere vurderinger av økonomien, tjenestene og samfunnsutviklerrollen kommunen har.

Les regnskap med noter her.