Merforbukret skyldes flere forhold, og det er defor vanskelig å trekke fram noen få enkeltsaker for å forklare dette. Det er likevel viktig å nevne at utgiftene til flom og forurensingssak alene utgjør 2 mill. kr. Det er satt opp en matrise som viser de viktigste forholdene. Nærmere forklaring og analyse vil bli inntatt i årsmeldingen, som er ventet ferdig i slutten av mars måned.