En god skatteinngang (inkl. inntektsutjevningstilskudd) på slutten av året bidro med 7,2 mill. kr av dette mindreforbruket. Stram økonomistyring i kommunens tjenester bidrar også til dette resultatet.
 
Det arbeides nå med å lage årsberetning og årsmelding for 2016. Nærmere detaljer vil bli omtalt der.
 
Regnskapet med årsberetning og årsmelding vil bli lagt fram for kommunestyret til behandling i mai.