Få veiledning om forslaget og hvordan man fremmer merknader til planen.
Kom innom når det passer deg hvis du har spørsmål.