Møtene ble gjennomført onsdag 11.oktober. Det ene var med ungdom og idrettslag m.m. som er opptatt av aktiviteter i form av langrenn, alpint, golf, sykkel m.m. Både ungdomsrådet og elevrådet ved ungdomsskolen stilte opp, og forsamlinga var aktive og engasjerte i å gi innspill til planarbeidet. Etterpå var det åpent møte mer beregna på allmennheten og næringslivet. Også her godt frammøte og stort engasjement.

Utbyggere og konsulent arbeider nå videre med planene før de fremmes for kommunen til behandling i løpet av høsten. Presentasjonene er vedlagt.