I forslaget er det gjort endringer i handlingsdelen. Ellers er det tatt inn noe mere bakgrunnsmateriale ang. registrering av ulykker.
Prinsipper for gode skoleveger og uteområder er beskrevet, og utvalgte mål og milepæler for utbygging av nye Fjerdum skole er tatt inn.
 
Utover dette er det i hovedsak redaksjonelle endringer i forhold til dagens plan.
 
Uttalelser kan sendes Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal epost: postmottak@gausdal.kommune.no