De viktigste endringene er:

  • Et nytt kapittel om virksomhetenes rolle ved smittesporing. Det er kommunehelsetjenesten som har ansvar for å følge opp tilfeller med bekreftet covid-19, men de trenger bidrag fra de aktuelle virksomhetene, for eksempel med informasjon, oversikt over nærkontakter med mer.
  • Presisering og tydeliggjøring av enkelte råd, inkludert informasjon om munnbind og ventilasjon.
  • Justerte råd om renhold, i tråd med økende dokumentasjon for at indirekte kontaktsmitte har en mindre rolle for smittespredningen enn først antatt.
  • Kortere bakgrunnsinformasjon. Vi har blant annet fjernet detaljert informasjon om symptomer, viruset og smittemåte. I stedet for å ha denne informasjonen i malen, henviser vi til Folkehelseinstituttets nettsider for oppdatert informasjon.

Her finner du hele malen for smittevernleder.