Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
illustrasjon høring

Revisjon av forskrift om brenning

Høringsfrist 15.juni 2018


Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune inngår et interkommunalt samarbeid om én felles «Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune, Oppland». Alle tre kommunene har vedtatt å sende felles forskrift til høring samtidig og i perioden 7.mai – 15.juni 2018.

Denne artikkelen er over 4 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune inngår et interkommunalt samarbeid om én felles «Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune, Oppland». Alle tre kommunene har vedtatt å sende felles forskrift til høring samtidig og i perioden 7.mai – 15.juni 2018. 

Før et reelt samarbeid ble etablert mellom Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune har Gausdal og Lillehammer kommune allerede hatt forskriften til behandling og høring. Innspill fra høringsrundene i øvrige kommuner er hensyntatt i ny revisjon av felles forskrift. Forslag til revidert forskrift er utarbeidet i et samarbeid mellom aktuelle faginstanser i de tre kommunene. I tillegg har Landbrukskontoret i Lillehammerregion og Lillehammer Region Brannvesen vært inkludert i forberedelsen til forskriften. 

Hensikten med å revidere brannforskriften er å tydeliggjøre regelverket med tanke på unntaksbestemmelsene fra forbudet. I tillegg er det blitt sett som hensiktsmessig å samordne regelverket i tre kommuner samt tydeliggjøre hva gjeldende rett er. Lillehammer Region Brannvesen har ansvar for felles brannberedskap for Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune. Det er derfor hensiktsmessig med et samordnet regelverk slik at praktiseringen av gjeldende rett blir lik i alle tre kommunene.

Unntakene fra forbudet som fremgår av § 5 pkt. 5 og 6 ble vedtatt med ulik formulering i Øyer kommune i forhold til i Gausdal og Lillehammer kommune. Det legges derfor ut et eget forslag til forskriften slik den ble vedtatt i Øyer kommune, og et annet forslag slik den ble vedtatt i Gausdal og Lillehammer kommune, der kun § 5 pkt. 5 og 6 er forskjellig i de to forslagene.

Se også gjeldende forskrift i Gausdal kommune.

Innspill fra alle tre kommuner kan sendes på e-post til:
postmottak@lillehammer.kommune.no  

Eller til:
Lillehammer kommune
Postboks 986
Storgata 51
2626 Lillehammer

Vedlegg

Skjema