I forbindelse med høringen vil det bli avholdt åpent møte på Austlid Fjellstue, fredag 14. august kl.19:00, der planforslaget vil bli presentrert.

Eventuelle uttalelser eller merknader til planforslaget må fremsettes skriftlig og sendes Gausdal kommune, teknisk enhet, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal innen 15.september 2015. Merknader som kommer inn etter fristen kan ikke påregnes å bli tatt hensyn til.